Que fa Granollers en pro de la comunitat LGBTI+

“I Pla local per la diversitat sexual i de gènere (2020-2024) de Granollers”

Volem fer difusió sobre el primer pla local per la diversitat sexual i de gènere a Granollers perquè totis sapigueu que existeix i que siguem conscients de si s’estan complint els objectius proposats.

Fins ara no hi havia hagut mai cap pla local de diversitat sexual i de gènere a la ciutat i l’1 de juliol de 2020 en el ple municipal es va aprovar aquest.

L’ajuntament destaca que el pla és l’eina principal per impulsar accions de foment de la visibilitat de la diversitat, l’efectivitat dels drets de persones LGBTI+ i la lluita
sostinguda contra la discriminació per motius d’identitat de gènere, expressió de gènere o orientació sexual. També consideren que ha de permetre la planificació
estratègica de les accions municipals en matèria de diversitat sexual i de gènere i
neix amb la voluntat de donar resposta a les necessitats de la ciutadania des de la
seva complexitat.

Aquest està dividit en 3 grans blocs molt importants que són els següents:

  • Marc de referència, principis rectors i procés d’elaboració del Pla
  • Diagnosi
  • Pla d’Acció

Esperem que amb aquest primer Pla local per la diversitat sexual i de gènere es
comencin a fer accions per garantir els drets de les persones LGBTI+ i es compleixin els objectius proposats per tal de poder trencar amb els prejudicis i estereotips del col·lectiu i millorar la qualitat de vida de totis.